Budjettihiiri

Tasapuolinen talousoppi kuuluu kaikille

Selailin eilen aamulla uutiset pikapuoliin läpi. Huomioni kiinnittyi Ylen uutiseen, jossa lukioikäisille helsinkiläisnuorille tarjotaan talousoppia mobiilisovelluksen avulla. Ensimmäinen ajatukseni oli, että ”wau, nyt ollaan asian ytimessä!”


Kyseessä on maksullinen mobiilisovellus, jonka koulu on päättänyt kustantaa kaikille oppilailleen ainakin yhdeksi lukuvuodeksi. Jatkoa suunnitellaan kokemusten perusteella. Tämä on mielestäni loistava ja toivottava avaus suomalaisten taloustaitojen kehittämisessä. Oli iso askel saada talousopetus osana peruskoulun opetussuunnitelmaa muutamia vuosia sitten. Tällä hetkellä koulujen valmiudet tarjota tasapuolista talousopetusta ovat kuitenkin rajalliset.


Talousoppi, niin kuin kaikkien muidenkin aineiden opetus, on edelleen riippuvaista opettajan omasta kiinnostuksesta ja osaamisesta aiheen ympärillä. Tämä on luonnollista ja ymmärrettävää, onhan opettajatkin ihmisiä. Katse tulisikin suunnata opettajien koulutukseen, mitä ja miten siellä käydään talousaiheita läpi. Tämä on pidempi polku mihin ehdottomasti tulisi panostaa, mutta nopeampi keino vastata tähän ongelmaan on yhteistyö.


Yhteistyö koulujen, yritysten ja järjestöjen kanssa. Moni yritys ja järjestö tekee todella hyvää työtä nuorten talousosaamisen kehittämiseksi. Kouluille nämä näyttäytyvät ilmaisina tai ainakin matalakuluisina mahdollisuuksina saada tarjontaansa ammattitaitoista talousopetusta. Tämä on mahdollista eri hankkeiden avulla. Isot yritykset myös haluavat osoittaa oman yhteiskuntavastuunsa tarjoamalla kouluille sisältöä talousopetukseen, mikä puolestaan toimii hyvänä markkinointikanavana yritykselle.


Tiedostan todella hyvin koulujen haastavat taloudelliset tilanteet. Lukuvuodeksi suunnitellut budjetit alkavat pahimmassa tapauksessa rakoilla jo syyslukukaudella. Taustalla on monen monta syytä, kuten esimerkiksi koulutusrahoituksen leikkaaminen. Mielestäni tämä onkin jännä tapa investoida osaamiseen ja kansalaistaitojen kehittämiseen. Harvoin leikkaamalla rahoitusta syntyy mitään uutta.


Talousopetus pitäisikin nähdä investointina tulevaisuuteen. Kun nuorilla on tietyt valmiudet oman talouden hallintaan ja raha-asioihin, auttaa se heitä koko loppu elämänsä ajan, ei pelkästään yhden lukuvuoden ajan. Hyvä talousopetus ottaa huomioon niin kovat tiedot ja taidot, kuten numerot ja talouden lainalaisuudet, mutta ennen kaikkea myös pehmeät taidot, miksi ajattelemme rahasta niin kuin ajattelemme ja miksi ostamme jotain, rahapsykologian. Monethan meistä kun tietävät, että tuloja pitäisi olla enemmän kuin menoja, mutta käytännössä tämän toteuttaminen voi olla haaste ilman ymmärrystä omista raha-ajatuksistaan.

 

vapaus, unelma

Kannustava ja monipuolinen talousopetus luo uskoa nuorelle saavuttaa omat unelmansa

Kannustan kouluja näkemään tässä asiassa pidemmälle kuin yksi lukuvuosi. Mieti tilannetta, jossa oma lapsesi tai entinen oppilaasi peruskoulun jälkeen päätyy rahavaikeuksiin ja hänen elämästään tulee taistelua velkojia vastaan, puhumattakaan muista inhimillisistä huolista, joita raha voi aiheuttaa. Verrattuna tilanteeseen, jossa peruskoulun läpäissyt nuori on luottavainen omaan osaamiseensa myös taloudellisessa mielessä ja tekee tulevaisuudessa fiksuja sekä kestäviä rahapäätöksiä. Tällainen nuori muistaa aina lämmöllä mistä oppinsa on saanut ja sinulla, opettajana, vanhempana, kasvattajana, on mahdollisuus tarjota tämä tulevaisuus nuorelle.


Ei myöskään sovi vähätellä esimerkin voimaa etenkin nuorten talousopetuksessa. Nuoret ovat siinä iässä, että he vertailevat itseään muihin ikätovereihinsa. Tätä hyödyntäen talousoppi vetoaa nuoriin enemmän, kun nuorille puhuu nuorten kielellä ja nuorten elämäntilanteen huomioiden. Kuka tällaista sitten voi tarjota? Nuoret itse, toinen toisilleen tai nuori ammattillainen, oli se sitten opettaja tai ulkopuolinen taho. Tarinat erilaisista rahapoluista avartavat nuorten näkökulmia. Talousopetus kannattaakin nähdä laajana kokonaisuutena, jossa tarinoilla ja kokemuksien jakamisella on yhtälainen merkitys, kuin kovilla tiedoilla ja taidoilla.


Mieti, miten sinä haluaisit, että lapsesi tai entiset oppilaasi muistavat sinut raha-asioista puhuessaan. Uskalla nähdä kauas. Tarjoa mahdollisuuksia.


Tasapuolinen talousopetus kuuluu kaikille.