Budjettihiiri

Oma talous tutuksi-koulukiertue

Oma talous tutuksi-koulukiertue sijoittui toiseksi yli 1000 äänellä valtakunnallisessa Vuoden Sijoitusteko-finaalissa marraskuussa 2023! 

OMA TALOUS TUTUKSI-KOULUKIERTUE

Oma talous tutuksi-koulukiertueen tavoitteena on innostaa yläkouluikäisiä tarttumaan omiin raha-asioihinsa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lisäämällä rohkaisevaa ja positiivista rahapuhetta. Haluamme tehdä sen, koska tiedostamme, että kaikki eivät saa positiivista kokemusta rahasta lähipiiristään. 

Samalla haluamme kannustaa nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen, sillä uskomme hyvinvoivan Suomen tarvitsevan aktiivisia suomalaisia myös tulevaisuudessa.

Rahavointikummit ovat organisaatioita, jotka mahdollistavat koulukiertueen toteutumisen. He haluavat olla eturintamassa kantamassa yhteiskunnallista vastuuta nuorten tulevaisuudesta. Rahavointikummien avulla Oma talous tutuksi-koulukiertueen vierailut ovat kouluille maksuttomia.

Uskomme yhdessä Rahavointikummien kanssa voivamme muuttaa koko suomalaista rahakulttuuria inspiroimalla yksilöitä, erityisesti nuoria, raha-asioiden äärelle. 

Sen uskomme johtavan tilanteeseen, jossa Suomessa asuu maailman rahavoivin kansa, jossa yksilöllä on enemmän mahdollisuuksia elämässään, uskallusta yrittää ja taloudelliset huolet eivät rajoita yksilöä elämästä merkityksellistä elämää. 

Koulukiertueen taustaa

Henri ”Huju” Hujala, Oma talous tutuksi-koulukiertueen perustaja:
”Kuulin liian usein lauseita ”kunpa olisin tiennyt tästä aiemmin” tai ”kunpa  mulle olis puhuttu tästä koulussa”, kun kerroin oman talouden hoitamisesta, sijoittamisesta tai raha-asioista yleisesti. Kun edellinen työni oli päättynyt, en voinut jäädä toimettomaksi, vaan halusin puuttua tähän. Koin, että minulla on annettavaa suomalaiseen talousopetukseen.

Loin keväällä 2021 13–18-vuotiaille suunnatun puheenvuoron omasta taloudesta ja raha-asioista. Puheenvuoro sai nimekseen Oma talous tutuksi*Yksittäiset puheenvuorot yläkouluihin muodostivat Oma talous tutuksi-koulukiertueen. 

Tavoitteenani oli puhua rahasta innostavaan ja rohkaisevaan sävyyn, koska tiedän että kaikki eivät kuule positiivista rahapuhetta lähipiiristä. Tylsät powerpoint sulkeiset ja talousjargonin vääntäminen eivät kiinnosta nuoria! Nuorille pitää puhua nuorten kielellä, heidän esimerkein ja vedota pintaa syvemmälle ulottuviin tunteisiin. Tasapuolinen ja rohkaiseva rahapuhe kuuluu kaikille. 

Vuonna 2023 alkoi jo 3. Oma talous tutuksi-koulukiertue Varsinais-Suomen yläkouluissa. Vuonna 2024 on tarkoitus laajentaa kiertue ulottumaan Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueelle, mikäli löydämme riittävästi Rahavointikummeja tukemaan kiertuetta! Toivon yritysten lähtevän kantamaan yhteiskuntavastuutaan monipuolisesti ja ennakkoluulottomasti ja ryhtyvän Rahavointikummeiksi. Koko kiertueen toteutumiseksi tarvitsemme 50 000€.” 

Syyskuuhun 2023 mennessä olemme yhdessä Rahavointikummien kanssa innostaneet yli 4000 nuorta 37:ssä koulussa raha-asioiden äärelle.

Koulukiertueet eivät olisi mahdollisia, ilman yhteistyökumppaneina toimivia Rahavointikummeja. Suuri kiitos siis jokaiselle organisaatiolle, jotka ovat olleet tukemassa nuorten taloustaitojen kehittämistä. Yhdessä me tätä teemme! Kuka tahansa yksityishenkilöstä organisaatioon voi lähteä mukaan tukemaan toimintaa ryhtymällä Rahavointikummiksi! 

*Yksittäisen Oma talous tutuksi-puheenvuoron voi tilata mihin tahansa koululle ympäri Suomea! Kannattaa kysyä paikallisia yrityksiä/yrittäjäjärjestöjä/vanhempainyhdistystä sponsoroimaan puheenvuoro koululle.

Tutustu aiempien vuosien koulukiertueisiin: